Regulamin

Każdy Klient ma prawo negocjować wszelkie zapisy umowy ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia. Dotyczy to również zmian zapisów poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Manucraft Sylwia Ziemba ul. Francuska 13/6, 40-027 Katowice. Jeżeli Klient rezygnuje z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
REGULAMIN
 
1. Sklep pod adresem www.manucraft.pl jest prowadzony przez firmę:
 
Manucraft Sylwia Ziemba
ul. Francuska 13/6, 40-027 Katowice
(wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta Katowice)
NIP: 5771040750  REGON: 240978234  BDO: 000385673
telefon kontaktowy: 32 3515400
adres e-mail: sklep@manucraft.pl
Numer konta w mBank: 63 1140 2017 0000 4102 1306 3040
  nazywaną dalej „Sprzedającym”.
 
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 
3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych.
 
4. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Złożenie zamówienia wiąże się koniecznością zapłaty. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie po ich złożeniu. Zamówienia płatne przelewem lub za pośrednictwem systemu PayU są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 
5. Zakupiony towar jest wysyłany wskazanym przez Klienta przewoźnikiem na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6. Do każdego zamówienia dołączany jest wybrany przez Klienta dokument sprzedaży (paragon/faktura).
 
7. Zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa, Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez okres dwóch lat od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową.
 
8. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący może składać reklamacje pod adresem sklep@manucraft.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zakupu reklamowanego towaru i numer zamówienia,

- powód reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
9. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, w oparciu o ogólne zasady wynikające z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w ciągu pięciu dni.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@manucraft.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Sprzedającego.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

[adres Sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko Kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy zwracanych przedmiotów i ich numery (kody) katalogowe].
Data zawarcia umowy [data złożenia zamówienia], data odbioru przedmiotów [data otrzymania przesyłki].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Kupującego]
Adres: [adres Kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko w przypadku, gdy formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania towaru.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają pozbawione oryginalnego opakowania produkty podlegające ochronie praw autorskich, takie jak płyty CD/DVD z muzyką, lub oprogramowaniem.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie uwzględniają kosztu ich dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 
11. Oferta przedstawiona przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 
12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 
14. O zmianach regulaminu oraz ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie zapisów nowego regulaminu.
Ewentualne zmiany będą wprowadzane z myślą o dostosowaniu regulaminu sklepu do aktualnie obowiązujących przepisów i stanu prawnego.
 
15. Aktualny regulamin jest dostępny dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie opieki po-sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego, że wybiera aktualny jako obowiązujący.
 
16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich, które ma wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może wpłynąć na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu manucraft.pl, należy je wyłączyć.
 
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl